Turgen: BELO DUA – TELU

Nisuratken: Berty Milala (Siak)

 

 

 

 

 

Lit me sada dilaki dua diberuna. É me Beru Tarigan ras Beru Biring. Sidilaki énda Merga Ginting.

Ibas sada wari, ku tiga me Ginting mergana ndayaken lacina bekasna nuan sisada. Mulih tiga nari tukurna me belo 3 mpedi aminna dua nge diberuna. Seh i kuta, lawes me ia ku rumah Beru Tarigan babana 2 mpedi belo. Sada nari ibunikenna.

Ginting: “Nande Tigan, énda kubaba belondu. Pilihi agiku, tandana kam atéku sijadina. Kam lebé kuban milih asang agindu ah. Sisandu éi nge kuberé man bana. Émaka pilih, dékku, yah. Alu megah akapna erbelas bas ukurna: “Hem … Tikal akapna sila aku pet éing maka bana, nanami.”

Nina man Ginting: “Oh, bujur, yah. Si énda man aku, Iting, yah.

Ginting: “Éna dagé ginndu? Si énda dagé kuberé man agindu ah?”

Alu megahna akap Nande Tigan, nina: “Uai, kaka.”

Enggo dat Ginting sura-surana nandangi Beru Tarigan. Lawes ka me ia ku rumah Beru Biring. Babana ka me belo dua mpedi.

Ginting: “Nandé Biring, énda kutukur belondu, turang. Pilih yah, gelah sisandu éi kuberé man kakandu ah.”

Beru Biring: “Oh, ari, sisaku ei kang beréndu bana, kaka. Ih, bujur kel, ya. Jadi, em kepé aténdu ngataken ngenan atendu aku asang ia. Hem, pediat jé maka tehna rukur, sisaku éi nge maka bana, arih.”

Ginting: “Oh, uailah. Ém tandana ndoh jadin atéku kam asang kakandu ah.”

Beru Biring: “Bujur, Ma Iting. Aku pai kam kel atéku.”

Ginting: “Éna dagé ginndu? Maka kutaruhken ku rumah kakandu ah ka si sada éi.

Beru Biring: “Uai, kaka.”

Kenca enggo datna sura-surana, lawes me Ginting mergana janahna tawa ngambekken belo sada mpedi nari.

One thought on “Turgen: BELO DUA – TELU

  1. hahaha… Turgen janari kin e? tapi biasana adi merga Ginting kurang beluhna ngerayu tapi i jenda bahandu merga ginting, tapi ceritana mantap……
    sebab aku pe merga Ginting kap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.